<%session.codepage=1254%>

BİZE YAZIN

Bize Yazın formunu dolduran ziyaretçilerimiz ÜYE olarak kaydedilmektedirler. Ayrıca Üyelik formunu doldurmanıza gerek yoktur. Bilgileriniz kesinlikle gizli tutulmaktadır.

<% if (request.form("ok")<>1)then %>

Tam İsminiz

e-mail adresiniz

Mesajınız

  

 

<% else ' Email Set objCDOSYSMail = Server.CreateObject("CDO.Message") Set objCDOSYSCon = Server.CreateObject ("CDO.Configuration") ' SMTP Ayarları objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.1and1.com" objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 objCDOSYSCon.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60 objCDOSYSCon.Fields.Update ' CDOSYS Ayarları Set objCDOSYSMail.Configuration = objCDOSYSCon objCDOSYSMail.From = Request.Form("T2") + "<" + Request.Form("T1") + ">" objCDOSYSMail.To = "mail@1de1.com" objCDOSYSMail.Subject = "bize yazin 2008" objCDOSYSMail.HTMLBody = "Isim : " & request.form("T2") & "
" objCDOSYSMail.HTMLBody = objCDOSYSMail.HTMLBody & "e-mail : " & request.form("T1") & "
" objCDOSYSMail.HTMLBody = objCDOSYSMail.HTMLBody & "Gorus : " & request.form("S1") ' Gönder objCDOSYSMail.Send ' Herşeyi Kapat Set objCDOSYSMail = Nothing Set objCDOSYSCon = Nothing If err Then ' hata mesajını alalım Mail Gönderilmemişse.. Response.Write err.Description & "
Mesajınız Gönderilmedi.." Else ' Mail Gönderilmiş ise Response.Write("" ) End If %> <% end if %>

 

© 2003

www.1de1.com